V spolupráci s Úniou slovenských organizácií v Maďarsku sme pripravili 2 prezentácie našich projektov – v Békéšskej Čabe 25.5.2022 a v Malom Kereši 26.5.2022 a pri tejto príležitosti sme naplánovali aj ďalšie pracovné stretnutia s našimi partnermi.

Prvou zastávkou bolo rumunské mestečko Nadlak, konkrétne Nadlacký cirkevný zbor, kde sme informovali o stave projektu indexácie matrík tohto cirkevného zboru, p.seniora Ľudovíta Andreja Bobčoka a p.farára Dušana Vanka. 

Prezreli sme si aj ich denný stacionár, ktorý je tesne pred dokončením. Stavajú ho pomocou fondov z EU. Budú tu poskytovať rôzne liečebné metódy na zlepšenie  telesného a duševného zdravia,

cvičenia, masáže, pomoc psychológa a pod. Je to krásne, moderné zariadenie.

Máme v pláne prehĺbiť spoluprácu s Nadlačanmi a preto sme sa stretli aj s Jánom Kukučkom, miestnym historikom  a s Pavlom Hlásnikom, predsedom Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku, aby sme ich poprosili o pomoc a podporu pri hľadaní dobrovoľníkov, ktorí by sa pripojili a pomohli s projektom.

Cestou do Slovenského Komlóša sme navštívili miestnu kolibu a pochutnali si na vynikajúcej večeri.

V stredu sme sa zastavili na fare v Slovenskom Komlóši, stretli sa s p. farárom Atillom Szpisákom a okrem iného prezreli sme si aj ich nový projekt, na ktorom začali pracovať – Dom remesiel. Je tu zriadená a už funkčná tkáčska dielňa, v ktorej tkajú koberce z vlny vyprodukovanej na cirkevnej farme oviec. Pripravujú aj kováčsku a čižmársku dielňu, ktoré budú nielen vystavovať, ale aj využívať. Postupne chcú pridávať ďalšie remeselné dielne.

Poobede sme sa presunuli do Békéšskej Čaby, kde sa mala konať prvá prezentácia. Medzi prítomnými boli (okrem iných) aj riaditeľka Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku p.Tünde Tušková a farár čabianskej ev. cirkvi p. Zoltán Nagy. Privítala nás p. Hajnalka Krajčovičová konateľka Čabianskej organizácie Slovákov a po príhovore p. Zelmana, predsedu Únie slovenských organizácií, sme dostali slovo. V prvej časti prednášky sa prítomní dozvedeli kto sme a čo presne robíme. Ing. Ľubomír Kmeť prezentoval, ako vyzerajú zápisy v matrikách a ako ich prepisujeme do databázy. Zatiaľ máme spracované krsty a sobáše, začali sme prepisovať úmrtia. Vysvetlil čo bude nasledovať,  ako párujeme a aké úskalia pri tom musíme prekonávať. Predniesol našu predstavu o spolupráci s nimi a vyzval dobrovoľníkov na spoluprácu, aby sa prihlásili. Na druhý deň dopoludnia sme hneď aj zapojili jednu dobrovoľníčku, nainštalovali jej program, spravili krátke zaškolenie a takto naštartovali spolupráci na projekte. Dúfame, že spolupráca bude pokračovať a bude úspešná.

Po prezentácii sme sa stretli so zástupcami zainteresovaných organizácií pri spoločnej večeri.

 

Vo štvrtok  bola naplánovaná prezentácia v Malom Kereši. Je to rodné mesto Sándora  Petőfiho, rodným menom Alexandra Petroviča, pôvodom dolnozemského Slováka. Kerešania sami prejavili záujem o spracovanie matrík Malého Kereša a dokonca prejavili aj  záujem o aktívnu spoluprácu. Pokračovali by v indexovaní a snáď neskôr aj v vytváraní rodinných väzieb – párovaní. Na prezentácii sa zúčastnil aj primátor mesta p. Domonyi László a p. ev. farár Kecskeméti Pál. V príhovore pán primátor povedal, že takýto projekt môže len podporiť, čo potvrdil aj príspevkom na sociálnych sieťach. Privítala nás p. Anna Szabadosová riaditeľka  Knižnice a dokumentačného centra Slovákov v Budapešti, ktorá zároveň robila preklad prezentácie do maďarčiny. Prezentáciu viedla  Renata Gombárová, ktorá mala v Malom Kereši predkov a  začala s výskumom a prepisovaním týchto matrík. Má ich spracované do roku 1800. Striedavo boli zápisy vedené v matrike evanjelickej a katolíckej cirkvy, v určitom období aj duálne. Hovorila o zmenách priezvisk, o chybách v zápisoch farárov, zámene priezvisk rodičov a dokonca aj krstných rodičov. Analýzu Matriky Malého Kereša nájdete aj na našej stránke v sekcii "rôzne". Prednáška prítomných zaujala, štyria učastníci prejavili záujem o spoluprácu a veríme, že sa podarí zapojiť kerešanov do tohto projektu. Po posedení s hostiteľmi sme sa s dobrým pocitom vrátili domov.

Organizátorom ďakujeme za vrelé prijatie a starostlivosť, skvelú organizáciu a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu  a stretnutia.