Každý mesiac sa stretávame na pracovných online konferenciách, okrem toho sa stretávame dva krát do roka aj osobne. Naposledy to bolo pred jedenástimi mesiacmi, v júli 2020. Pandémia ustúpila a tak  sme sa rozhodli, že je čas stretnúť sa. Pôvodne sme plánovali spojiť pracovné stretnutie s návštevou a prehliadkou lokalít, z ktorých naši predkovia putovali na Dolnú  zem. Tento plán sa ale ukázal ako momentálne nereálny. Hádam sa takýto poznávací zájazd podarí pripraviť na  budúci rok. 

Stretli sme sa v sobotu 19.6.2021 v Hoteli Galanta, stretnutie začalo obedom a ubytovaním. Prišla väčšina členov tímu, niektorí spolu so svojimi polovičkami. Oficiálna časť stretnutia sa začala o 14:30.

Na pracovnú poradu sme pozvali tradične aj hostí:

p. Attilu Szpisáka, ev. farára zo Slovenského Komlóša, p. László Csirika  z Ambrózky, p. Jaroslava Mlynára a p. Miroslava Kerekrétiho -ev. farárov z Galanty

pozvali sme aj našich priateľov a podporovateľov:

pani profesorku Mrázovú

p. Pavla Lehotského s manželkou 

p. Petra Francisciho s manželkou

p. Koňarikovú zo Spolku Slovákov z Bulharska

p. Hajduka a p. Roskoša zo Spolku Slovákov z Rumunska

p. Pilárikovú s manželom, bohužiaľ  zo zdravotných dôvodov sa zúčastniť nemohla

Na stretnutí chýbali aj naši priatelia – Marienka Sudorová  a Bohuš Šesták, ktorí nás opustili navždy. Marienka nebola riadnym členom tímu, ale zúčastňovala sa na našich stretnutiach, pracovných výjazdoch a prezentáciach a pomáhala nám v činnosti. Bohuš Šesták bol od začiatku našim veľkým podporovateľom a sponzorom. Pozvali sme jeho syna Bohuša, aby sme jemu a jeho súrodencom ako výraz vďaky odovzdali naše publikácie.

Pracovnú časť stretnutia otvoril a viedol p. Ľubomír Kmeť. Odprezentoval na čom pracujeme, podrobne vysvetlil v čom naša práca spočíva, zhodnotil jednotlivé  projekty. Takisto predstavil ciele našej činnosti do najbližšieho obdobia. (Prezentácia)

P. Michal Hronec vo svojom príspevku porozprával ako začal s tvorením vlastného rodokmeňa, aké to bolo ťažké vyhľadávať v matrikách, listovať a čítať stránku po stránke. Ocenil výhody, ktoré naše spracovanie matrík prináša, ako sa tým uľahčuje bádanie.

K týmto témam vystúpili aj p. Janko Hovorka (príhovor p. Hovorku) a p. Renata Gombárová. Renatka si okrem iného  zaspomínala ako pri bádaní o svojom rodokmeni chodila údaje vyhľadávať do viedenského archívu. Mala pripravený aj príhovor s osobným vyznaním, v emocionálnom rozrušení ho ale nedokázala predniesť. Tu sú myšlienky z jej pripraveného príhovoru. (myšlienky p. Gombárovej)

So svojimi príspevkami vystúpili aj prítomní hostia zo Spolku Slovákov z Bulharska (príhovor p. Koňarikovej), Spolku Slovákov z Rumunska a Spolku Slovákov z Maďarska. Prezentovali nám plány svojich organizácií do nastávajúceho obdobia. 

Náš kolega, p. Mikuš sa stretnutia nemohol zúčastniť, tak poslal list, kde popisuje, ako sa zapojil do našej práce on. (list p. Mikuša)

Po chutnej a výdatnej  večeri sa rozprúdila družná debata. Dlho sme sa nevideli, bolo o čom diskutovať. Už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie a dúfame, že nám to táto nešťastná pandemická situácia dovolí.