Plánované pracovno – relaxačné stretnutie členov nášho Združenia pre genealogický výskum dolnozemských Slovákov sa uskutočnilo v termíne 17. -19. mája 2023 opäť v priestoroch agropenziónu Adam v  Podkylave. Pobytu sa zúčastnili členovia nášho združenia s partnermi a privítali sme medzi sebou aj hostí z radov našich podporovateľov.

Po privítaní a spoločnom obede začala o 14-tej pracovná časť stretnutia. V úvodnej prezentácii predseda OZ p. Ľubomír Kmeť najmä kvôli našim hosťom podal informáciu o našej doterajšej činnosti, o práci na jednotlivých projektoch, zhrnul, čo všetko sme už dosiahli a predstavil aj zámery nášho združenia do budúcnosti.

Úvodnú prezentáciu je možné pozrieť si tu.

Hlavnú časť popoludňajšieho programu sme venovali tematike pripravovanej publikácie o matrike Bánhedešu.

Kapitolu o historických súvislostiach a založení Bánhedešu pripravuje Pavol Komora. Vo svojom vystúpení uviedol a ozrejmil mnohé zaujímavé a menej známe skutočnosti, ktoré súvisia so vznikom Bánhedešu. Pre čitateľov pripravovanej knihy budú iste zaujímavé.

Ferko Boriš sa zase zaoberá zdokumentovaním snáď najvýznamnejšieho Bánhedešana Jána Kutlíka mladšieho, ktorý celý svoj život pôsobil ako učiteľ a neskôr farár na Bánhedeši. Ferko vo svojom príspevku prezentoval doteraz spracované materiály k tejto kapitole.

Janko Hovorka zase informoval o ním zistených skutočnostiach na základe analýzy matričných záznamov, spôsobe ich zápisov a podobne. Aj k tejto téme je pripravovaná jedna kapitola do knihy o Bánhedeši.

Streda bola zamračená a trochu upršaná a nám prišla po týchto prednáškach vhod pauza. 

Tento rok sa viacerí z nás dožívajú okrúhleho životného jubilea. Zagratulovali sme Betke Valachovičovej, Evke Tuškovej, Vlastičke Kasalovej, Jankovi Hovorkovi a aj nášmu podporovateľovi Michalovi Rafajovi. Pri tejto príležitosti si pripravil Adam Antal prekvapenie a premietol nám niekoľko fotiek spred vyše 60 rokov, kde sme spoznali viacerých z nás. Bolo to veľmi milé.

Po spoločnej večeri sme sa pustili do obrovskej dobošovej torty ozdobenej karamelovou krustou. O čo horšie sa karamel krájal, o to lepšie torta chutila.

Večer pokračoval už voľnou diskusiou. Karol Rebro priniesol skener a nafocoval prinesené fotky. Zámerom je vytvoriť akúsi databázu fotiek "dolnozemcov", ktoré sa potom prepoja so záznamami v matrike a tak je možné vykresliť rodokmeň pre danúý rod spolu aj s fotkami jednotlivých osôb. Rozprávali sme sa až do neskorých večerných hodín kým sme sa nerozišli, pretože vo štvrtok nás čakali Piešťany.

Vo štvrtok dopoludnia po raňajkách sme sa prepravili do Piešťan a začali sme prechádzkou po centre mesta. Veľmi fundovaného sprievodcu nám robil kolega historik Janko Hovorka. Prešli sme pešiu zónu, videli na nej kľúčové historické stavby, most so  známym lámačom bariel.  Pozreli sme si kúpeľné domy Thermia Palace, Irma, ale aj bahnisko a priľahlý park. Pripomenuli nám časy, keď tu žili zakladatelia kúpeľov rodina Winterovcov, najmä ich zveľaďovateľ Ľudovít Winter. V intetiéroch napoleonských kúpeľov bolo možné uvidieť výstavu Alfonza Muchu, ktorý pre hotel Thermia Palace namaľoval svoj jediný obraz so slovenským motívom. 

Ako odmena za takúto túru čakal účastníkov obed, voľný program a všetci sme sa stretli opäť v penzióne. Večer sme zase využili na rozhovory o našich predkoch, zážitkoch pri rodinných udalostiach, chystanej knihe, až do večerných hodín. Každý využil tento priestor na to, aby zaspomínal na dávne časy mamoviek a apovkov.

Náš pobyt sa skončil v piatok na poludnie, čakala nás cesta domov. Boli sme z rôznych kútov Slovenska. Stretnutie malo svoje čaro, v prekrásnej prírode, so závanom histórie, ale hlavne nezabudnuteľné  rozhovory medzi nami. Veď s príjemnými ľuďmi to ani nemôže byť inak. 

Odchádzali sme s prísľubom  „dovidenia“.

 Fotky z podujatia