V dňoch 20. – 21. augusta 2021 sa konali v Slovenskom Komlóši  „20. Dni Slovenského Komlóša – Slovenský Komlóš 275“.

V bohatom a pestrom programe osláv, ktoré usporiadala Samospráva Slovenského Komlóša, sa uskutočnila dňa 20.8.2021 v priestoroch Domu prírody prezentácia knihy autora Jána Hovorku a kol. s názvom Matrika Slovenského Komlóša, z vydavateľstva Ivana Krasku Nadlak.

Podujatie za účasti členov nášho Združenia pre genealogický výskum dolnozemských Slovákov (ZpgvdS) pripravila Slovenská národnostná samospráva v Slovenskom Komlóši.

Prezentáciu knihy otvorila predsedníčka Slovenskej národnostnej samosprávy v Slovenskom Komlóši, pani Zuzana Lauková.

Privítala vzácnych hostí: pani Alžbetu Hollerovú-Račkovú, predsedníčku Celoštátnej Slovenskej samosprávy v Maďarsku, pána Antona Paulíka, parlamentného hovorcu Slovákov v Maďarsku, pána Františka Zelmana, predsedu Únie slovenských organizácií v Maďarsku, ďalej zástupcov konzulátu SR v Maďarsku, zástupcov partnerských miest Galanta, Jelšava, Zvolen, Nadlak, zástupcov miestnej samosprávy, a ďalších účastníkov.

Knihu, ktorá podrobne analyzuje miestnu evanjelickú matriku a je teda zameranú hlavne na históriu evanjelickej cirkvi v Komlóši, prezentovali členovia Združenia pre genealogický výskum dolnozemských Slovákov, p. Renata Gombárová, p. Ľubomír Kmeť a p. Zsuzsanna Szuda, ktorá zabezpečila preklad prezentácie do maďarského jazyka.

Následne sa uskutočnil krst knihy. So želaním „dlhej cesty obohacujúcej čitateľa krásou“ knihu pokrstili vetvičkami rozmarínu pani Zuzana Lauková (predsedníčka SNS)  a pán Michal Hronec, spoluautor (ZpgvdS), ktorý pri tejto príležitosti napísal a predniesol pekný vinš.

V diskusii vystúpili pani Alžbeta Hollerová-Račková a pán František Zelman, ktorí ocenili prínos knihy nie len pre Komlóšanov, ale aj pre celú komunitu Slovákov v Maďarsku. So svojim príspevkom vystúpil aj p. Čirik z Ambrózfalvy. (Ambrózfalva v spolupráci s našim združením pripravuje tiež publikáciu vychádzajúcu z analýzy matrík ECAV v Ambrózfalve.) 

Na záver pani Zuzana Lauková odovzdala nášmu združeniu ocenenie pre autora knihy a kolektív: ďakovný list a plaketu Komlóša, s poďakovaním za krásnu prácu.

Vydarené podujatie sa nieslo v  krásnej priateľskej a príjemnej atmosfére.

Za profesionálne pripravené podujatie srdečne ďakujeme.

 

Renata Gombárová

Vinš krstného otca, spoluautora publikácie p. Michala Hronca:

Drahí rodáci, vážený hostia.

Dnes sme sa stretli, aby sme sa oboznámili s knihou, na ktorej usilovne a svedomito pracovalo dvadsať osôb skoro štyri roky, aby uzrela svetlo sveta a priniesla radosť rodákom zo Slovenského Komlóša ako aj tým, ktorí z hľadiska záujmu o genealógiu chcú získať nové poznatky.

Dnes by sme chceli, aby táto kniha vyšla na cestu, ktorá vedie do komlóšskych rodín. Ďalej náš záujem a želanie je, aby táto kniha nezostala v knižniciach alebo kníhkupectvách na pultoch.

Choď knižočka, choď a prinášaj radosť a poznanie každému, komu sa dostaneš do rúk. Krstím ťa vetvičkou rozmarínu aby si urobila radosť každému, akoby bol účastníkom na svadobnej hostine. 

Na tejto ceste ti veľa šťastia želám.