Ubehol  mesiac od našej prezentácie v Slovenskom Komlóši a znovu sme zamierili na Dolnú zem. Prekročili sme maďarsko-rumunské  hranice a ocitli sa v  Nadlaku.

Je to mestečko, ktoré má viac ako 8000 obyvateľov, väčšina sa hlási k slovenskej národnosti a evanjelickému vierovyznaniu.

Evanjelická farnosť bola aj cieľom tejto našej cesty. Prišli sme sem, aby sme prezentovali našu prácu, pokúsili sa získať spolupracovníkov a chýbajúce údaje z matrík. Okolie farského úradu  sme našli rozkopané, prebieha tu rozsiahla rekonštrukcia nielen farského úradu, ale aj kostola a domova dôchodcov. Našli sme tu milých a ústretových ľudí, ktorí aj napriek množstvu povinností boli ochotní sa nám venovať, za čo im patrí veľká vďaka.

Na farskom úrade nás privítal zborový farár a zároveň senior Mgr. Ľudovít Andrej Bobčok a zborový farár Mgr. Juraj Dušan Vanko. Tu sa uskutočnila aj prezentácia naše doterajšej práce na nadlackých matrikách  za účasti miestnych evanjelikov, predniesli sme aj našu predstavu resp. prosbu nájsť medzi nimi dobrovoľníkov, ktorí by mali záujem takýmto spôsobom sa venovať odhaľovaniu dejín ich rodného mesta.

Privítali by sme ich pomoc hlavne s párovaním – vytváraním rodinných väzieb ako aj s so spracovaním indexu nadlackého cintorína. Máme predbežný prísľub spolupráce v budúcom roku, dúfame že sa aj uskutoční.

Prvý deň v Nadlaku sme ukončili večerou v Kolibe  a ochutnali miestne špeciality.

Druhý deň sme sa vrátili na farský úrad, aby sme prezreli miestne matriky a doplnili chýbajúce údaje. Potešili sme sa aj nájdeným matrikám konfirmácií, z ktorých môžeme získať informácie o krstoch zo stratených matrík za obdobie cca 20 rokov zo začiatku 20-ho storočia.

Táto práca trvala až do poobedia a tak náš plán zastaviť sa cestou domov u pána Čirika, alebo v Slovenskom Komlóši sme museli odložiť a vydať sa na cestu domov.

Ešte raz ďakujeme za prijatie, pozornosť a pomoc a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

 

Eva Tušková